Diensten

Wil je aan de slag met duurzaam en circulair inkopen? Of lukt het jouw organisatie nog niet om van beleid naar uitvoering te komen? Ik bied de volgende vormen van advisering en ondersteuning:

Advies en programmamanagement: begeleiding van duurzame & circulaire aanbestedingen, hulp bij het inrichten van duurzaam & circulair opdrachtgeverschap in organisaties.

Project advies:

Wil je invulling geven aan duurzaam en/of circulair inkopen bij jouw project? Ik denk met je mee over het vertalen van beleidsdoelstellingen in concrete eisen en wensen bij de aanbesteding. Dit kan een éénmalig advies zijn, of ik kan deelnemen aan het projectteam en aan eventuele marktconsultaties en het beoordelingsteam.

Duurzaam en circulair opdrachtgeverschap:

Als een publieke opdrachtgever eenmaal een ambitie heeft vastgesteld en een aantal pilots circulair heeft ingekocht, is het vaak lastig om te bepalen hoe nu verder. Wat moet er structureel veranderen om een echte duurzame opdrachtgever te worden? Hoe kunnen de pilots opgeschaald worden tot een algemene werkwijze binnen de organisatie of het project?

Het begint bij het vertalen van beleidsdoelstellingen in doelstellingen per inkoopcategorie. Aan de hand daarvan bepaal je de inspanning die projecten moeten leveren. Maar dat is meestal nog niet voldoende. Het is belangrijk om toets-momenten in te bouwen, en bestaande programma’s van eisen en handboeken tegen het licht te houden. En om verantwoording aan bestuur en politiek af te kunnen leggen, is het zinvol om monitoring in te richten.

Ik kan hierbij adviseren, sessies begeleiden knelpunten in beeld brengen en zorgen dat de organisatie de nodige stappen zet om een duurzame opdrachtgever te worden. Ik maak hierbij gebruik van bijvoorbeeld het ambitieweb en de richtlijnen uit de handreiking Circulair Inkopen van CB23, waarvan ik verantwoordelijk was voor de werkgroep circulair opdrachtgeverschap.

Programmamanagement of kwartiermaker

Voor nieuwe duurzame of circulaire initiatieven ben ik inzetbaar als programmamanager of kwartiermaker. Ik heb veel ervaring met het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen, begeleiden van bijeenkomsten en het bij elkaar brengen van verschillende partijen.

Workshops Duurzaam & Circulair Inkopen / bijspijkerdag: in één dag of dagdeel een kickstart geven aan jouw project of organisatie? Ik praat jouw team of afdeling bij over duurzaam & circulair inkopen.

Voor meer informatie over trainingen zie: https://trainingcirculair.nl/

Het trainingsprogramma stellen we in overleg samen uit één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • algemeen overzicht maatschappelijk verantwoord inkopen
  • vertalen beleidsdoelstellingen naar actieplan
  • wegwijs maken bij circulair inkopen
  • tools en meetmethodes
  • toepassen van LCA en MKI bij aanbestedingen
  • eigen casus(sen) bespreken & gezamenlijk richting bepalen