Circulair.Support

Sara Rademaker – Ervaren adviseur duurzaam en circulair opdrachtgeverschap

Circulaire economie gaat over het inrichten van een nieuw (economisch) systeem, waarin mensen bewust binnen de draagkracht van de aarde leven en werken. Waarin we slimmer omgaan met grondstoffen en beschikbare energie, hergebruik stimuleren en ons inkoopgedrag anders vorm geven.

Ons huidige consumptiegedrag is lineair ingericht; we kopen, gebruiken, en recyclen producten of gooien ze weg. Binnen een circulaire economie worden producten ontworpen voor toekomstig hergebruik, is er meer aandacht voor reparatie en hergebruik in plaats van recyclen. Ook wordt bezit minder belangrijk, en betalen we voor gebruik van producten die daarna weer terug gaan naar de producent om geschikt te maken voor hergebruik.

Overheden hebben een belangrijke rol bij het aanjagen van de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Aan de ene kant door beleid te maken, uit te voeren en de samenleving hierin op weg te helpen, maar aan de andere kan ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Met een jaarlijks inkoopvolume van zo’n 84 miljard hebben de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen een belangrijke inkoopkracht om de transitie aan te jagen.

Ik adviseer overheden bij de transitie naar duurzaam & circulair opdrachtgeverschap, variërend van het opstellen van visies, strategieën, actieplannen tot het daadwerkelijk duurzaam inkopen zelf. Daarnaast ben ik als kwartiermaker en aanjager van verschillende samenwerkingsverbanden tussen markt en overheid betrokken, ook met als doel het versnellen van de overgang naar een meer circulaire economie.