Aan de slag met circulair groenbeheer

Sinds begin dit jaar ben ik met Bouw Circulair bezig met het opzetten van een Groenketen overleg. Overheden hebben een belangrijke rol als opdrachtgever van maaien, snoeien en onderhouden van groen in de openbare ruimte. En hier liggen heel veel kansen om in te zetten op duurzaamheid en circulaire economie!

Waar kun je allemaal aan denken?

  • Je kunt als opdrachtgever zorgen dat het groenbeheer gericht is op behoud van biodiversiteit. Dus niet alles strak en netjes “opgeruimd”, maar grassen en bloemen lekker laten groeien en bloeien, zodat ze ook de tijd krijgen om hun zaden te verspreiden, en de bijen en andere bestuivers hun gang kunnen gaan. Stichting Groenkeur heeft hier in samenwerking met de Vlinderstichting heeft hier een mooi keurmerk voor ontwikkeld, Kleurkeur.
  • Verder kun je inzetten op schoon materieel en transport. Handgereedschap kan eigenlijk bijna allemaal al wel emissievrij, dit scheelt herrie en uitstoot. Voor ander type materieel en transport onderzoeken we met de markt hoe dit schoner kan. Inzet van de CO2 prestatieladder is natuurlijk altijd een goed instrument om de marktpartijen te stimuleren om schoner te werken.
  • En als laatste kun je nadenken over het verwerken van vrijkomende groenstromen. Snoeiafval, maaisel, hout. Welke mogelijkheden zijn er om dit zo hoogwaardig mogelijk te verwerken? Er zijn tal van start-ups en grotere bedrijven bezig om de mogelijkheden voor verwerking te onderzoeken en biobased producten te ontwikkelen. In het najaar 2021 organiseren we een innovatie bijeenkomst rondom dit thema.

Tijdens de groenketen bijeenkomsten gaan opdrachtgevers, aannemers in het groenbeheer en verwerkers met elkaar in gesprek over hoe er binnen de groenketen meer circulair gewerkt kan worden.

Zie ook dit interview door Straatbeeld over de Groenketen: https://www.straatbeeld.nl/artikel/groenketen-maakt-werk-van-circulair-en-duurzaam-groenbeheer